Idhem Life Ra Lyrical || Rahul Ramakrishna, Priyadarshi || Prashant Kumar || Vivek Sagar